DMDM hydantoin

DMDM hydantoin là chất bảo quản thân nước, được sử dụng để kiểm soát nấm mốc và vi khuẩn. Chất bảo quản này tương tự như imidazolidinyl urea.

DMDM hydantoin được cho an toàn để sử dụng trong mỹ phẩm ở mức nồng độ cho phép. Nồng độ sử dụng tối đa được ở mức 0,2% ở Hoa Kỳ và 0,6% theo Liên minh châu Âu.

DMDM là viết tắt của dimethylimidazolidine.